Bảng tính hiệu quả sử dụng

Nhập thông tin để biết doanh nghiệp của bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu chi phí với mBiz360

Hãy bắt đầu với những thông tin cơ bản

Số lượng nhân viên theo cấp bậc

Tổng chi phí sử dụngTổng chi phí sử dụng

Số GB 3G/4G sử dụng

Tên công ty:
Số lượng nhân viên:

0%

Tiết kiệm toàn công ty

Bảng tính chi tiết kiệu quả sử dụng

Cấp bậc Số lượng Tổng chi phí sử dụng cho di động/ tháng Tổng chi phí sử dụng mBiz360 Tỉ lệ tiết kiệm (%)
Tổng giám đốc 1
Giám đốc các bộ phận
Trưởng/ phó phòng
Nhân viên
Bộ phận khác (nếu có)
Tổng chi phí toàn công ty